Mer än 7500 artiklar i lager klara för leverans
Bästa-pris-garanti
Din partner inom astronomi
Juridisk > Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Vi är glada över att du är intresserad av vår Online-Shop. Skyddet av din integritet är mycket viktigt för oss. I det följande informerar vi utförligt om hur vi hanterar dina data.

1:a Åtkomstuppgifter och hosting

Du kan besöka våra webbplatser utan att ange personuppgifter. Varje gång en webbplats öppnas sparar webbservern endast en så kallad serverloggfil automatiskt. Den innehåller t.ex. namn på den begärda filen, din IP-adress, datum och klockslag då den hämtades, överförd datamängd och begärande provider (åtkomstuppgifter), och den dokumenterar hämtningen.

Dessa åtkomstuppgifter utvärderas endast i syfte att säkerställa störningsfri drift av sidan, samt förbättra vårt utbud. Detta tjänar i enlighet med art. 6, avsn. 1, stycke 1f i den allmänna dataskyddsförordningen till att ta tillvara vårt inom ramarna för en bedömning av föreliggande intressen övervägande berättigade intresse av en korrekt framställning av vårt utbud. Alla åtkomstuppgifter raderas senast sju dagar efter att ditt besök på sidan avslutats.

Hostingtjänster genom tredjepartsleverantör
Inom ramarna för hantering på uppdrag av oss tillhandahåller en tredjepartsleverantör tjänster för hosting och presentation av webbsidan. Detta tjänar i enlighet med art. 6, avsn. 1, stycke 1f i den allmänna dataskyddsförordningen till att ta tillvara vårt inom ramarna för en bedömning av föreliggande intressen övervägande berättigade intresse av en korrekt framställning av vårt utbud. Alla data som samlas in inom ramarna för användningen av denna webbsida eller i för ändamålet tillhandahållna formulär i onlineshoppen enligt beskrivningen i det följande behandlas på dess servrar. Behandling på andra servrar görs endast inom de ramar som beskrivs här.

Denna tjänsteleverantör befinner sig i ett EU-land eller i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2:a Insamling och användning av uppgifter för avtal och i samband med att ett kundkonto öppnas

Vi samlar in personrelaterade uppgifter om dessa frivilligt delges oss inom ramarna för en beställning, vid kontakt med oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) eller när ett kundkonto öppnas. Obligatoriska fält markeras som sådana då vi i dessa fall behöver uppgifterna för tecknande av avtal, resp. för bearbetning av kontaktförfrågan eller öppnande av kundkonto, och utan att ange dessa kan beställningen eller öppnandet av kontot inte fullföljas eller kontaktförfrågan ej skickas. Vilka uppgifter som samlas in visas i respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter som delges oss i enlighet med art. 6, avsn. 1, stycke 1b i den allmänna dataskyddsförordningen för att teckna avtal och behandla förfrågningar. Efter att avtalet slutförts eller ditt kundkonto har raderats begränsas dina uppgifter för ytterligare behandling. De raderas efter att den skatte- och handelsrättsligt reglerade lagringsperioden löpt ut, såvida du inte uttryckligen har godkänt vidare användning av dina uppgifter, eller vi utöver detta förbehåller oss lagenlig användning av uppgifterna som vi informerar om i denna policy. Det finns alltid möjlighet att radera ditt kundkonto, och detta kan göras antingen genom att skicka ett meddelande till den kontakt som anges nedan, eller genom att använda den för ändamålet avsedda funktionen i kundkontot.

3:a Vidareföring av uppgifter

För att kunna uppfylla avtalet enligt art. 6, avsn. 1, stycke 1b i den allmänna dataskyddsförordningen lämnar vi dina uppgifter vidare till det fraktföretag som anlitats för leverans, om detta krävs för att leverera beställda varor. Beroende på vilken betaltjänstleverantör du väljer i samband med beställningen lämnar vi de betalningsdata som krävs för att genomföra betalningar vidare till det kreditinstitut som handhar betalningen och i förekommande fall till betaltjänstleverantörerer som anlitas av oss resp. till den utvalda betaltjänsten. Delvis samlar dessa utvalda betaltjänstleverantörer även in dessa uppgifter själv om du skapar ett konto hos dem. I sådant fall måste du logga in med dina åtkomstuppgifter hos betaltjänstleverantören i samband med beställningen. Såtillvida gäller respektive betaltjänstleverantörs sekretesspolicy.

Vidareföring av uppgifter till leverantör av frakttjänster

I den mån du har gett oss ditt uttryckliga godkännande att lämna din e-postadress och ditt telefonnummer vidare till vald leverantör av frakttjänster i samband med eller efter beställning, lämnar vi baserat på godkännandet och i enlighet med art. 6, avsn. 1, stycke 1a i den allmänna dataskyddsförordningen uppgifterna vidare. Detta görs för att leverantören ska kunna ta kontakt med dig i syfte att avisera och stämma av leverans.

Godkännandet kan när som helst återkallas genom att skicka ett meddelande till den kontakt som anges nedan, eller direkt till leverantören av frakttjänster via den kontaktadress som anges nedan. Efter återkallelse raderar vi de uppgifter som du angett för detta, såvida du inte uttryckligen har godkänt vidare användning av dina uppgifter, eller vi utöver detta förbehåller oss lagenlig användning av uppgifterna som vi informerar om i denna policy.

General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG
GLS Germany-Straße 1 – 7
36286 Neuenstein
Tyskland

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Tyskland

DHL Express Germany GmbH
Heinrich-Brüning-Str. 5
53113 Bonn
Tyskland

Dachser SE
Thomas-Dachser-Str. 2
87439 Kempten
Tyskland

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG
Görlitzer Straße 1
41460 Neuss
Tyskland

DPD Deutschland GmbH
Wailandtstr. 1
63741 Aschaffenburg

parcelLab GmbH
Kapellenweg 6
81371 München
Tyskland

I enstaka fall låter vi Amazon Fulfillment utföra leverans till Europa och USA:

Amazon Services LLC
8329 West Sunset Road
Las Vegas, NV 89113
USA

Amazon Services Europe S.a.r.L.
5 rue Plaetis
2338 Luxembourg
Luxemburg

Vidareföring av uppgifter i kundtjänst- och rågivningssyfte

Om du kontaktar oss på ett annat språk än tyska eller lämnar in din beställning på en av våra webbsidor på ett annat språk än tyska behandlas dina förfrågningar och/eller beställningar i enlighet med art. 6, avsn. 1, stycke 1b i den allmänna dataskyddsförordningen även av personal hos våra utländska etableringar och återförsäljare. Dessa är: 

För engelska och spanska:

nimax Spain SL
Avenida Las Americas - Poligono Industrial Paredilla
29130 Alhaurin De La Torre
Spanien

För franska:

nimax France SARL

ZA Les Jalassières, Bâtiment Le Meva
335 rue Serpentine
13510 Eguilles
Frankrike

För italienska:

Astromarket.it
Via Agrigento, 18/A
92017 Sambuca die Sicilia
Italien

För rumänska:

Astromagazin SRL
Coidrisor nr. 30
420179 Bistrița
Rumänien

För portugisiska:

nimax Portugal Unipessoal Lda
EN 235, km 10.38D, Armazém 1
Freguesia Nossa Senhora de Fátima
3810-742 Aveiro
Portugal

För polska:

nimax Poland sp. z o.o.
Kruszewskiego 2/U1
04-086 Warszawa
Polen

För engelska/holländska/flamländska:

Oostvogels V.O.F.
Pieter Braeckelaan 57
8620 Nieuwport
Belgien

Lichtenknecker Optics nv
Kuringersteenweg 44
3500 Hasselt
Belgien

4:a Nyhetsbrev via e-post och reklamutskick

E-postreklam med anmälan till nyhetsbrevet

Om du tecknar dig för att få vårt nyhetsbrev använder vi de uppgifter som krävs för detta, eller de uppgifter som du specifikt för detta ändamål har delgivit oss, för att återkommande skicka vårt nyhetsbrev via e-post baserat på ditt godkännande i enlighet med art. 6, avsn. 1, stycke 1a i den allmänna dataskyddsförordningen. Anmälan till vårt nyhetsbrev göras i ett så kallat double-opt-in-förfarande. Det betyder att du efter registrering erhåller ett e-postmeddelande där du ombeds bekräfta din registrering. Denna bekräftelse krävs för att ingen ska kunna registrera sig med någon annans e-postadress. Registreringarna för att erhålla nyhetsbrevet protokollförs för att kunna påvisa att registreringsprocessen uppfyllt de rättsligt ställda kraven. Härtill hör lagringen av tidpunkten för registrering och bekräftelse, samt IP-adressen. Dessutom protokollförs ändringarna av dina uppgifter som har sparats hos leverantören av frakttjänster. Protokollföringen av registreringsförfarandet görs baserat på vårt berättigade intresse i enlighet med art. 6, avsn. 1f i den allmänna dataskyddsförordningen. Vårt intresse är inriktat på att tillhandahålla ett användarvänligt och säkert system för nyhetsbrev, som både tjänar våra affärsintressen och motsvarar användarens förväntningar, och som därutöver gör det möjligt att intyga samtycke.

Det finns alltid möjlighet att avanmäla nyhetsbrevet, och detta kan göras antingen genom att skicka ett meddelande till den kontakt som anges nedan, eller genom att använda en för ändamålet avsedd länk i nyhetsbrevet. Efter avanmälan raderar vi din e-postadress, såvida du inte uttryckligen har godkänt vidare användning av dina uppgifter, eller vi utöver detta förbehåller oss lagenlig användning av uppgifterna som vi informerar om i denna policy.

Tyskland: E-postreklam utan anmälan till nyhetsbrevet och din rätt att invända

Om vi erhåller din e-postadress i samband med försäljningen av en vara eller tjänst, och du inte har gjort någon invändning mot detta, förbehåller vi oss rätten att återkommande skicka erbjudanden per e-post om liknande produkter i vårt sortiment som den du redan har köpt. Detta tjänar till att ta tillvara vårt inom ramarna för en bedömning av föreliggande intressen övervägande berättigade intresse av att tilltala våra kunder i reklamsyfte, och baseras på det lagstadgade tillståndet enligt § 7, avsn. 3 UWG (lagen om illojal konkurrens).

Denna användning av din e-postadress kan när som helst bestridas genom att skicka ett meddelande till den kontakt som anges nedan, eller via en för ändamålet avsedd länk i e-postreklamen utan att det uppstår andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundläggande taxor.

Vidareföring av uppgifter/Mailchimp

Vi använder tjänster som tillhandahålls av MailChimp för att skicka nyhetsbrev. Leverantör är Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp är en tjänst som möjliggör organisation och analys av nyhetsbrevsutskick. Om du anger uppgifter relaterade till nyhetsbrevet (t.ex. e-postadress) lagras dessa på MailChimps servrar i USA.

MailChimp är certifierade enligt ”EU-US-Privacy-Shield”. ”Privacy Shield” är en överenskommelse mellan den Europeiska unionen (EU) och USA, som ska garantera att man lever upp till europeisk dataskyddsstandard i USA.

Med hjälp av MailChimp kan vi analysera våra nyhetsbrevskampanjer. När du öppnar ett e-postmeddelande som skickats med MailChimp ansluts en liten grafisk bild som finns i e-postmeddelandet (s.k. web-beacon) till MailChimps servrar i USA. På detta sätt kan man fastställa huruvida ett nyhetsbrevsmeddelande har öppnats, och i förekommande fall vilka länkar läsaren har klickat på. Dessutom registreras teknisk information (t.ex. vid vilken tidpunkt det öppnades, IP-adress, typ av webbläsare och operativsystem). Denna information kan inte associeras till respektive mottagare av nyhetsbrevet. Den tjänar enbart syftet att kunna analysera nyhetsbrevskampanjer statistiskt. Resultatet av dessa analyser kan användas för att bättre kunna anpassa framtida nyhetsbrev till mottagarens intressen.

Om du inte samtycker till analysering genom MailChimp måste du avanmäla dig från nyhetsbrevet. I varje nyhetsbrevsmeddelande tillhandahåller vi en motsvarande länk för avanmälan. Dessutom kan du även avanmäla dig från nyhetsbrevet direkt på webbsidan.

Uppgifterna behandlas baserat på ditt godkännande (art. 6, avsn. 1a i den allmänna dataskyddsförordningen). Detta godkännande kan när som helst återkallas genom avanmälan av nyhetsbrevet. Återkallelsen påverkar inte lagenligheten i den behandling av uppgifter som redan har ägt rum.

De uppgifter som är relaterade till nyhetsbrevet och som du har godkänt för insamling sparas av oss fram till din avregistrering från nyhetsbrevet, och raderas både från våra servrar och från MailChimps servrar efter avanmälan av nyhetsbrevet. Uppgifter som har sparats av oss för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för medlemssidorna) berörs ej av detta.

Mer information om MailChimps sekretesspolicy finns på: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Reklamutskick och din rätt att invända

Därutöver förbehåller vi oss rätten att använda ditt för- och efternamn samt din postadress för egna reklamändamål, t.ex. för att skicka intressanta erbjudanden och information om våra produkter per post. Detta tjänar till att ta tillvara vårt inom ramarna för en bedömning av föreliggande intressen övervägande berättigade intresse av att tilltala våra kunder i reklamsyfte, i enlighet med art. 6, avsn. 1, stycke 1f i den allmänna dataskyddsförordningen.

5:a Användning av uppgifter i samband med betalning

Kreditprövning

Vid leverans innan erhållen betalning, t.ex. vid fakturaköp, krävs i enlighet med art. 22, avsn. 2a i den allmänna dataskyddsförordningen en identitets- och kreditupplysning via en tjänsteleverantör som är specialiserad på detta (kreditupplysningsföretag) för att avtal ska kunna slutas. Vi förmedlar i detta syfte personrelaterade uppgifter som behövs för kreditprövning till följande företag:

SCHUFA Holding AG
Kormoranweg 5
65201 Wiesbaden

Creditreform Boniversum GmbH
Hellersbergstraße 11
41460 Neuss

Lämpliga åtgärder för tillvaratagande av rättigheter, friheter och berättigade intressen beaktas därvidlag. Du har möjlighet att redogöra för din ståndpunkt och bestrida beslutet genom att ta kontakt via de kontaktvägar som anges nedan. Efter avtalsslut raderar vi dina uppgifter som har behandlats i avtalssyfte, såvida du inte uttryckligen har godkänt vidare användning av dina uppgifter, eller vi utöver detta förbehåller oss lagenlig användning av uppgifterna som vi informerar om i denna policy.

6:a Cookies och webbanalys

För att göra besöket på vår webbsida attraktivt och göra det möjligt att använda vissa funktioner för att visa passande produkter eller för att marknadsundersökningar använder vi så kallade cookies på olika sidor. Detta tjänar till att ta tillvara vårt inom ramarna för en bedömning av föreliggande intressen övervägande berättigade intresse av en optimerad presentation av vårt utbud, i enlighet med art. 6, avsn. 1, stycke 1f i den allmänna dataskyddsförordningen. Cookies är små textdatafiler som sparas automatiskt på din enhet. Några av de cookies som används av oss raderas igen när en webbläsarsession har avslutats, alltså när webbläsaren har stängts (s.k. sessionscookies). Andra cookies finns kvar i din enhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta cookies). Du kan se hur länge dessa sparas i översikten över cookie-inställningarna i din webbläsare. Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om att cookies skapas och fatta beslut kring dem i varje enskilt fall, godkänna cookies i vissa fall eller avböja dem generellt. Olika webbläsare hanterar cookie-inställningarna på olika sätt. Dessa beskrivs i varje webbläsares hjälpmeny där du hittar en beskrivning av hur du kan ändra dina cookie-inställningar. För respektive webbläsare finner du information via följande länkar:

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Om du inte godkänner cookies kan funktionerna på vår webbsida vara beränsade.

Inom ramarna för användningen av Google Analytics (se nedan) tillämpar denna webbsida även den så kallade DoubleClick Cookie som gör att din webbläsare kan kännas igen i samband med besök på andra webbsidor. Detta tjänar till att ta tillvara vårt inom ramarna för en bedömning av föreliggande intressen övervägande berättigade intresse av optimal marknadsföring av vår webbsida i enlighet med art. 6, avsn. 1, stycke 1f i den allmänna dataskyddsförordningen. Den information om besöket på webbsidan som automatiskt skapas genom cookien överförs till en Google-server i USA och sparas där. IP-adressen kortas då ned genom aktivering av IP-anonymisering på denna webbsida innan överföringen till en EU-medlemsstat eller till annan stat som ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en av Googles servrar i USA och kortas ned där. Den överförda anonymiserade IP-adressen som överförts inom ramarna för Google Analytics av din webbläsare sammanförs inte med andra uppgifter från Google.

Google kommer att använda denna information för att sammanställa rapporter om webbsidesaktiviteter och för att tillhandahålla ytterligare tjänster som hör samman med användningen av webbsidan. Detta tjänar till att ta tillvara vårt inom ramarna för en bedömning av föreliggande intressen övervägande berättigade intresse av optimal marknadsföring av vår webbsida. Google kommer även i förekommande fall att överföra denna information till tredje part i den utsträckning detta är föreskrivet enligt lag eller såvitt tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google.
Google Double Click är ett erbjudande från Google LLC. (www.google.de).
Google LLC har sitt huvudsäte i USA och är certifierat under EU-US-Privacy Shield. Du kan se aktuellt certifikat här. På grund av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den sistnämnda fastställt en lämplig dataskyddsnivå för företag som är certifierade under Privacy Shield.

Du kan avaktivera DoubleClick-Cookie via denna länk. Du kan även hitta information på Digital Advertising Alliance om hur cookies skapas, och göra inställningar relaterade till det. Slutligen kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om att cookies skapas och fatta beslut kring dem i varje enskilt fall, godkänna cookies i vissa fall eller avböja dem generellt. Om du inte godkänner cookies kan funktionerna på vår webbsida vara begränsade.

Användning av Google (Universal) Analytics för webbanalys

Denna webbsida använder Google (Universal) Analytics, en webbanalyseringstjänst från Google LLC (www.google.de), för webbsidesanalys. Detta tjänar till att ta tillvara vårt inom ramarna för en bedömning av föreliggande intressen övervägande berättigade intresse av en optimerad presentation av vårt utbud, i enlighet med art. 6, avsn. 1, stycke 1f i den allmänna dataskyddsförordningen. Google (Universal) Analytics använder metoder, till exempel cookies, som gör det möjligt att analysera användningen av webbsidan. Den information som automatiskt samlas in om din användning av denna webbsida överförs vanligtvis till en av Googles servrar i USA och sparas där. IP-adressen kortas då ned genom aktivering av IP-anonymisering på denna webbsida innan överföringen till en EU-medlemsstat eller till annan stat som ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en av Googles servrar i USA och kortas ned där. Den överförda anonymiserade IP-adressen som överförts inom ramarna för Google Analytics av din webbläsare sammanförs generellt inte med andra uppgifter från Google. Om syftet med uppgifterna faller bort och när vi slutfört användningen av Google Analytics raderas de uppgifter som samlats in i detta sammanhang.

Google LLC har sitt huvudsäte i USA och är certifierat under EU-US-Privacy Shield. Du kan se aktuellt certifikat här. På grund av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den sistnämnda fastställt en lämplig dataskyddsnivå för företag som är certifierade under Privacy Shield.

Du kan förhindra att de data som skapats genom cookien och som är relaterade till användningen av webbsidan (inkl. din IP-adress) registreras av Google samt att Google behandlar dessa data, genom att ladda ned och installera det webbläsar-pluginprogram som du hittar via länken nedan: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Som alternativ till webbläsar-pluginprogrammet kan du klicka på denna länk för att förhindra framtida registrering genom Google Analytics på denna webbsida. Då sparas en Opt-Out-Cookie på din enhet. Om du raderar dina cookies måste du klicka på länken på nytt.

7:a Reklam via nätverk för marknadsföring

Google AdWords Remarketing

Via Google Adwords gör vi reklam för denna webbsida i Googles sökresultat och på tredje parts webbsidor. För detta skapas den s.k. Remarketing Cookie av Google vid besöket på vår webbsida. Den möjliggör intressebaserad reklam automatiskt med hjälp av ett pseudonymt CookieID och baserat på de sidor som du har besökt. Detta tjänar till att ta tillvara vårt inom ramarna för en bedömning av föreliggande intressen övervägande berättigade intresse av optimal marknadsföring av vår webbsida i enlighet med art. 6, avsn. 1, stycke 1f i den allmänna dataskyddsförordningen. Om syftet med uppgifterna faller bort och när vi slutfört användningen av Google AdWords Remarketing raderas de uppgifter som samlats in i detta sammanhang.

En databearbetning utöver detta äger endast rum om du har godkänt att Google får koppla samman din webbläsar- och apphistorik med ditt Google-konto och använda information från ditt Google-konto för att ta fram personligt riktade annonser som du ser på webben. Om du i sådana fall är inloggad på Google medan du besöker vår webbsida använder Google dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-uppgifter för att skapa och definiera målgruppslistor för enhetsöverskridande remarketing. För detta ändamål kopplar Google samman dina personrelaterade uppgifter med Google Analytics-uppgifter tillfälligt för att skapa målgrupper.

Google AdWords Remarketing är ett erbjudande från Google LLC (www.google.de). Google LLC har sitt huvudsäte i USA och är certifierat under EU-US-Privacy Shield. Du kan se aktuellt certifikat här. På grund av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den sistnämnda fastställt en lämplig dataskyddsnivå för företag som är certifierade under Privacy Shield.

Du kan avaktivera Remarketing-Cookie via denna länk. Du kan även hitta information på Digital Advertising Alliance om hur cookies skapas, och göra inställningar relaterade till det.

Criteo Retargeting

Denna webbsida använder dessutom tjänsten Criteo-Service från Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike (http://www.criteo.com/de). Med hjälp av denna tjänst målinriktas reklamannonser på denna webbsida och på andra internetsidor som använder tjänsten Criteo-Service till användare som tidigare har besökt vår webbsida och visat intresse för våra erbjudanden. Detta tjänar till att ta tillvara vårt inom ramarna för en bedömning av föreliggande intressen övervägande berättigade intresse av optimal marknadsföring av vår webbsida i enlighet med art. 6, avsn. 1, stycke 1f i den allmänna dataskyddsförordningen. Denna reklam visas baserad på information om besök på respektive internetsidor som bl.a. sparats i cookies på användarens dator. Dessa textfiler läses av för riktade produktrekommendationer inom ramarna för senare webbsidesbesök. För ändamålet finns ett temporärt identifieringsnummer lagrat i dessa cookies. På så vis kan varken detta nummer eller informationen om dina besök på internetsidorna sammankopplas med dig personligen. Dessa uppgifter används aldrig för att personligen identifiera dig som besökare på våra webbsidor.
Du kan förhindra att Criteos tjänst sparar och använder information genom att klicka på följande länk (http://www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinie), och sätta reglaget vid ”Opt-Out” på ”ON” där. Om du väljer ”ON” skapas en ny cookie (Opt-Out-Cookie) i din webbläsare. Denna cookie signalerar till Criteos tjänst att Criteo inte längre får registrera och behandla uppgifter om ditt användningsmönster. Du har möjlighet att aktivera denna funktion på nytt genom att du sätter reglaget på ”OFF”. Observera att denna inställning måste göras i varje webbläsare som du använder. Om alla cookies raderas i din webbläsare så gäller det även Opt-Out-Cookien.

Facebook Remarketing/RetargetingFacebook-Pixel, Custom Audiences och Facebook-Conversion

Som en del av vårt online-erbjudande används med anledning av vårt berättigade intresse av analys, optimering och kommersiell drift av vårt online-utbud och för dessa syften det s.k. ”Facebook-Pixel” (”Facebook”) från det sociala nätverket Facebook som drivs av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, resp. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland för bosatta inom EU. Facebook är certifierat under Privacy-Shield-överenskommelsen och garanterar härigenom att man lever upp till de europeiska dataskyddsbestämmelserna (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Med hjälp av Facebook-Pixel är det för det första möjligt för Facebook att utse besökarna av vårt online-erbjudande till målgrupp för presentation av annonser (s.k. ”Facebook-Ads”). På motsvarande sätt använder vi Facebook-Pixel för att endast visa våra Facebook-Ads för sådana Facebook-användare som även har visat intresse av vårt online-utbud eller som uppvisar särskilda kännetecken (t.ex. intresse av särskilda teman och produkter som fastställs utifrån de besökta webbsidorna) som vi förmedlar vidare till Facebook (s.k. ”Custom Audiences”). Med hjälp av Facebook-Pixel vill vi även säkerställa att våra Facebook-Ads motsvarar användarnas potentiella intressen och inte framstår som störande. Facebook Pixel blir dessutom till hjälp att förstå effekten av Facebook-annonserna för statistiska och marknadsforskningssyften, i det att vi kan se om användare efter ett klick på en Facebook-annons på vår webbsida leds vidare (s.k. ”Conversion”). Integrationen av Facebook-Pixel tjänar till att ta tillvara vårt inom ramarna för en bedömning av föreliggande intressen övervägande berättigade intresse av optimal marknadsföring av vårt utbud i enlighet med art. 6, avsn. 1, stycke 1f i den allmänna dataskyddsförordningen. Behandlingen av uppgifterna genom Facebook sker inom ramarna för Facebooks riktlinje för uppgiftsanvändning. Motsvarande generell information om Facebook-Ads-upplägget, i Facebooks riktlinje för uppgiftsanvändning: https://www.facebook.com/policy.php. Särskild information och detaljer kring Facebook-Pixel och hur det fungerar finns i Facebooks hjälpavsnitt: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Du kan bestrida registreringen genom Facebook-Pixel och användningen av dina uppgifter för skapandet av Facebook-Ads. För att ställa in vilken sorts reklamannonser som visas för dig på Facebook kan du den sida som Facebook tillhandahåller och följa anvisningarna för inställning av användarbaserad reklam där: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Inställningarna görs oberoende av plattform, vilket betyder att de sparas för alla enheter såsom stationära datorer eller mobila enheter. Du kan dessutom bestrida användningen av cookies som tjänar reklamsyften eller är avsedda att mäta räckvidd via nätverksreklaminitiativets avaktiveringssida (http://optout.networkadvertising.org/) samt den amerikanska webbsidan (http://www.aboutads.info/choices) eller den europeiska webbsidan (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Bid-Management med intelliAd

Denna webbsida använder webbanalyseringstjänsten med Bid-Management från intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München. I syfte att behovsanpassa utformningen av denna webbsida samt optimera den samlas anonymiserade användaruppgifter in och lagras aggregerat. Från dessa uppgifter skapas användarprofiler med användning av pseudonymer. Detta tjänar till att ta tillvara vårt inom ramarna för en bedömning av föreliggande intressen övervägande berättigade intresse av optimal marknadsföring av vårt utbud i enlighet med art. 6, avsn. 1, stycke 1f i den allmänna dataskyddsförordningen. Vid användning av intelliAd Trackings görs en lokal lagring av cookies. Enligt §15 i den aktuella versionen av lagen om elektronisk media har du som webbsidesbesökare rätt att bestrida datalagring samt profilbildning utifrån dina (anonymiserat insamlade) besökaruppgifter även för framtiden. För att göra detta använder du intelliAd Opt-Out-funktion. Det är baserat på lagkravet i §13, avsn. 1 i lagen om elektronisk media (TMG).

8:a Pluginprogram för sociala medier

Användning av Social Plugins från Facebook, Google, Twitter vid användning av ”2-klick-lösningen”.

På vår webbsida används så kallade Social Plugins (”Pluginprogram”) från sociala nätverk. För att förbättra skyddet av dina uppgifter i samband med besöket på vår webbsida är dessa pluginprogram integrerade i sidan med hjälp av en så kallad ”2-klick-lösning”. Denna integration säkerställer att när du besöker en av våra webbsidor som innehåller sådana pluginprogram etableras ingen anslutning till respektive sociala nätverks servrar. Det är först när du aktiverar pluginprogrammen som din webbläsare upprättar en direkt anslutning till servrarna i respektive socialt nätverk. 
Innehållet i respektive pluginprogram överförs då från den associerade leverantören direkt till din webbläsare och integreras i sidan. Genom att integrera pluginprogrammen erhåller leverantörerna informationen att din webbläsare har öppnat vår respektive webbsida även om du inte har en profil hos respektive leverantör, och inte heller är inloggad vid tillfället. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs direkt från din webbläsare till en server hos respektive leverantör (i förekommande fall i USA) och lagras där. Även när du interagerar med pluginprogrammen, till exempel använder ”Gilla”- eller ”Dela”-knappen överförs motsvarande information direkt till en server hos leverantören och sparas där. Informationen publiceras dessutom i det sociala nätverket och visas där för dina kontakter. Detta tjänar till att ta tillvara vårt inom ramarna för en bedömning av föreliggande intressen övervägande berättigade intresse av optimal marknadsföring av vårt utbud i enlighet med art. 6, avsn. 1, stycke 1f i den allmänna dataskyddsförordningen. 
Syfte med och omfattning av uppgiftsinsamlingen och leverantörens vidare bearbetning och användning av data, samt en kontaktväg och dina rättigheter och inställningsmöjligheter för skydd av din privatsfär i samband med detta finner du i leverantörens information om dataskydd: 

http://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/de/privacy
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Social Video Plugins

Denna webbsida integrerar innehåll från tredjepartsleverantörer. Detta innehåll tillhandahålls av Google LLC (”leverantör”).
Youtube drivs av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

För Youtube-videos som är integrerade i vår sida är de utökade dataskyddsinställningarna aktiverade. Det betyder att ingen information om besökare av webbsidan samlas in och lagras av Youtube såvida du inte spelar upp videon. Integrationen av videofilmer tjänar till att ta tillvara vårt inom ramarna för en bedömning av föreliggande intressen övervägande berättigade intresse av optimal marknadsföring av vårt utbud i enlighet med art. 6, avsn. 1, stycke 1f i den allmänna dataskyddsförordningen.
Syfte med och omfattning av uppgiftsinsamlingen och leverantörens vidare bearbetning och användning av data, samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för skydd av din privatsfär i samband med detta finner du i Googles information om dataskydd http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

9:a Tekniska pluginprogram

Cloudflare

Våra sidor använder funktioner från CloudFlare. Leverantör är CloudFlare, Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, USA

Denna webbsidas operatör använder tjänster från CloudFlare. CloudFlare tillhandahåller ett s.k. globalt fördelat Content Delivery Network med DNS. Tekniskt sett leds informationsöverföringen mellan din webbläsare och våra webbsidor via CloudFlares nätverk. CloudFlare har därmed möjlighet att analysera datatrafiken mellan användare och våra webbsidor för att exempelvis identifiera och avvärja angrepp på våra tjänster. Dessutom sparar CloudFlare eventuellt cookies för optimering och analys på din dator. Detta tjänar till att ta tillvara vårt inom ramarna för en bedömning av föreliggande intressen övervägande berättigade intresse av optimal marknadsföring av vårt utbud i enlighet med art. 6, avsn. 1, stycke 1f i den allmänna dataskyddsförordningen. Ytterligare information finner du på Sekretesspolicy CloudFlare.

WEBBFONTER

Våra sidor använder så kallade webbfonter som tillhandahålls av externa leverantörer för enhetlig framställning av teckensnitt. När en sida öppnas laddar din webbläsare ner de webbfonter som krävs till en browsercache för att kunna visa texter och typsnitt på korrekt sätt.

För detta ändamål måste den webbläsare du använder upprätta en anslutning till externa servrar. Därigenom får respektive leverantör kännedom om att vår webbsida har öppnats via din IP-adress. Användningen av webbfonter sker i syfte att kunna göra framställningen av vårt online-utbud enhetlig och tilltalande. Detta utgöra ett berättigat intresse i enlighet med art. 6, avsn. 1f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Om din webbläsare inte stöder webbfonter används ett standardtypsnitt i din dator.

Vi använder för närvarande webbfonterna från Fonticons (”Font Awesome”), Adobe (”Adobe Typekit”) och Google (”Google Web Fonts”). Leverantörer är Fonticons Inc., 6 Porter Road, Cambridge, MA 02140, USA; Adobe Systems Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA; och Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Syfte med och omfattning av uppgiftsinsamlingen och leverantörens vidare bearbetning och användning av data, samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för skydd av din privatsfär i samband med detta finner du i leverantörens information om dataskydd:

https://fontawesome.com/privacy
https://www.adobe.com/de/privacy.html
https://www.google.com/policies/privacy

10:a Integrering av Trusted Shops Trustbadge

För att visa vårt Trusted Shops-kvalitetssigill och de i förekommande fall samlade betygssättningarna, samt för att visa utbudet av Trusted Shops-produkter för köparen efter en beställning är Trusted Shops Trustbadge integrerad i denna webbsida.

Detta tjänar till att ta tillvara vårt inom ramarna för en bedömning av föreliggande intressen övervägande berättigade intresse av optimal marknadsföring av vårt utbud i enlighet med art. 6, avsn. 1, stycke 1f i den allmänna dataskyddsförordningen. Trustbadgen och dess marknadsförda tjänster erbjuds av Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

När Trustbadge öppnas sparar webbservern en så kallad serverloggfil automatiskt. Den innehåller t.ex. din IP-adress, datum och klockslag då den hämtades, överförd datamängd och begärande provider (åtkomstuppgifter), och den dokumenterar hämtningen. Dessa åtkomstdata utvärderas inte och skrivs automatiskt över senast sju dagar efter att besöket på sidan slutfördes.

Ytterligare personrelaterade uppgifter överförs bara till Trusted Shops om du efter slutförd beställning bestämmer dig för att använda Trusted Shops produkter eller om du redan har registrerat dig för användningen av dem. I sådana fall gäller den avtalsöverenkommelse som har gjorts mellan dig och Trusted Shops.

11:a Utskick av påminnelser via e-post om att lämna omdöme

När din beställning har levererats använder vi din e-postadress vid ett tillfälle för att påminna om att lämna ett omdöme om din beställning via vårt bedömningssystem. Detta tjänar till att ta tillvara vårt inom ramarna för en bedömning av föreliggande intressen övervägande berättigade intresse av att tilltala våra kunder i reklamsyfte, och baseras på det lagstadgade tillståndet enligt § 7, avsn. 3 UWG (lagen om illojal konkurrens).

Denna användning av din e-postadress kan när som helst bestridas genom att skicka ett meddelande till den kontakt som anges nedan, eller via en för ändamålet avsedd länk i e-postreklamen utan att det uppstår andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundläggande taxor.

12:a Kontaktvägar och dina rättigheter

Som berörd person har du följande rättigheter:

  • rätten att, enligt art. 15 i den allmänna dataskyddsförordningen och i den utsträckning som anges där, begära information om dina personrelaterade uppgifter som behandlats av oss;
  • rätten att, enligt art. 16 i den allmänna dataskyddsförordningen, utan dröjsmål begära rättelse eller komplettering av felaktigheter i dina personrelaterade uppgifter som finns sparade hos oss;
  • rätten att, enligt art. 17 i den allmänna dataskyddsförordningen, begära att dina personrelaterade uppgifter som finns sparade hos oss raderas såvida inte vidare behandling

- för utövande av yttrande- och informationsfrihet;
- för att uppfylla ett rättsligt åtagande;
- av orsaker som ligger i det offentligas intresse eller
- för att göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk krävs;

  • rätten att, enligt art. 18 i den allmänna dataskyddsförordningen, begära att behandlingen av dina personrelaterade uppgifter begränsas i den mån

- du bestrider riktigheten i uppgifterna;
- behandlingen är otillåten men du avböjer borttagning av dem;
- vi inte behöver uppgifterna längre men du behöver dem för att göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller
- du, enligt art. 21 i den allmänna dataskyddsförordningen har lämnat in ett bestridande av behandlingen;

  • rätten att, enligt art. 2O i den allmänna dataskyddsförordningen, erhålla dina personrelaterade uppgifter som du har delgett oss, i ett strukturerat, gängse och maskinläsbart format, eller begära överföring till en någon annan ansvarig;
  • rätten att, enligt art. 77 i den allmänna dataskyddsförordningen, lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. I regel kan du i ett sådant fall vända dig till tillsynsmyndigheten på din ordinarie bostadsort eller arbetsplats eller där vårt bolag har sitt säte. 

Vid frågor om insamling, behandling eller användning av dina personrelaterade uppgifter, vid information om, rättelse av eller om du vill spärra eller radera uppgifter samt återkalla samtycke eller bestrida en viss typ av dataanvändning ska du vända dig direkt till oss via kontaktvägarna som du finner i den redaktionella rutan. Våra dataskyddsansvariga når du via [email protected].

Ansvarig instans är NIMAX GmbH, Otto-Lilienthal-Str. 9, 86899 Landsberg am Lech, Tyskland.