Mer än 7500 artiklar i lager klara för leverans
Bästa-pris-garanti
Din partner inom astronomi
Juridisk > Återtagande och återvinning

Återtagande och återvinning

Återtagande av batterier enligt batterilagen (BattG)

Enligt BattG är det vår skyldighet att informera våra kunden om regler och förpliktelser för avfallshantering och återtagande av använda batterier och batteripaket.

 • Slutanvändare är skyldiga att återlämna förbrukade batterier och laddningsbara batterier i enlighet med §11 BattG.
 • atterier och laddningsbara batterier som innehåller farliga ämnen är märkta med en överkorsad soptunna med den kemiska symbolen för den tungmetall de innehåller (Cd för kadmium, Hg för kvicksilver och Pb för bly).
 • Batterier och laddningsbara batterier får inte slängas i hushållsavfallet, utan kan kostnadsfritt återlämnas till oss eller till en anvisad insamlings- och återlämningscentral. Vår återtagningsskyldighet är begränsad till förbrukade batterier av den typ som vi har eller har haft som nya batterier i vårt sortiment och till den mängd som slutanvändare normalt gör sig av med.

Information i enlighet med lagen om elektrisk och elektronisk utrustning

Lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (ElektroG) innehåller ett stort antal krav för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning. De viktigaste av dessa sammanfattas här.

 • Separat insamling av gamla apparater
  Elektriska och elektroniska apparater som har blivit avfall kallas för gamla apparater. Ägare av gamla apparater måste bortskaffa dem separat från osorterat kommunalt avfall. I synnerhet hör gamla apparater inte hemma i hushållsavfallet, utan i särskilda insamlings- och retursystem.
 • Batterier och uppladdningsbara batterier
  Ägare till gamla apparater måste i regel separera gamla batterier och ackumulatorer som inte är inneslutna i den gamla apparaten innan de lämnas in på ett insamlingsställe.
 • Alternativ för att återlämna gamla apparater
  Ägare av gamla apparater från privata hushåll kan lämna in dem på de offentliga avfallshanteringsmyndigheternas insamlingscentraler eller på de insamlingsställen som inrättats av tillverkare eller distributörer i enlighet med ElektroG. Du hittar insamlings- och återvinningscentralerna här: https://entsorgungsstellen.e-schrott-entsorgen.org/suche
 • Meddelande om dataskydd
  Gamla apparater innehåller ofta känsliga personuppgifter. Detta gäller i synnerhet informations- och telekommunikationstekniska enheter som datorer och smartphones. I ditt eget intresse, observera att varje slutanvändare är ansvarig för att radera data på de gamla enheterna som ska kasseras.
 • Betydelsen av symbolen ”överkorsad soptunna med hjul”
  Symbolen med den överkorsade soptunnan på hjul som regelbundet visas på elektriska och elektroniska apparater anger att apparaten i fråga måste samlas in separat från osorterat kommunalt avfall i slutet av sin livslängd.
 • Ytterligare information
  Vi är anslutna till återtagningssystemet ”take-e-back”. Mer information hittar du på www.take-e-back.de Notering om förebyggande av avfall: Enligt bestämmelserna i direktiv 2008/98/EU om avfall och dess genomförande i lagstiftningen i Europeiska unionens medlemsstater har åtgärder för att förebygga avfall företräde framför åtgärder för avfallshantering. När det gäller elektrisk och elektronisk utrustning omfattar avfallsförebyggande åtgärder framför allt att förlänga livslängden för defekt utrustning genom att reparera den och sälja begagnad utrustning i gott skick i stället för att kassera den. Mer information finns i förbundsregeringens program för förebyggande av avfall, som genomförs i samarbete med delstaterna: https://www.bmuv.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-des-bundes-unter-beteiligung-der-laender